Test brzd a tlumičů

Pro Vaší bezpečnost provedeme test tlumičů a brzd za cenu 250 Kč

Tato služba zahrnuje test brzd na speciálním testeru, který vyhodnotí, zda jsou schopny plnit své základní funkce. Výstupem měření jsou číselně a graficky zpracované hodnoty účinnosti tlumičů přední i zadní nápravy včetně vyhodnocení rozdílu jejich účinnosti. Současně je vyhotoven protokol o provedeném testu a přiloženo doporučení, zda je nutné tlumič vyměnit za nový.

Vadné brzdy způsobují sníženou nebo nerovnoměrnou intenzitu brzdění na jednotlivých kolech vozidla, což má výrazný vliv na řiditelnost a směrové chování automobilu, zejména při intenzivním brždění. Plně funkční brzdy výrazně ovlivňují bezpečnost vozidla a celé jeho posádky.